Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Jako jeden z podstawowych celów prowadzenia księgi przychodów i rozchodów podaje się się konieczność ustalenia wysokości należnego podatku dochodowego. Nie ma obowiązku, aby przedsiębiorca samemu prowadził taki dokument, może zlecić to jednej ze specjalistycznych firm, która ma w swoich usługach konsulting finansowy.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów poznań, to usługa często szukana przez właścicieli firm. Część osób chce znaleźć kogo, kto będzie zajmował się za nich całą dokumentacją, a części zależy jedynie na uzyskaniu kilku istotnych rad, dotyczących opisywanego tematu. Księgowe z wieloletnim doświadczeniem podpowiadają, że przy prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów, należy zwrócić szczególną uwagę na numerację stron. Jest to związane z możliwością usunięcia strony, tej z numerem, nie będzie można w prosty sposób wyrwać i zniszczyć. Zapisów w księdze należy dokonywać w sposób chronologiczny, a każdy zapis powinien być oznaczony odpowiednią adnotacją. Wszelkie poniesione wydatki, które chcemy uwzględnić w odliczeniu, muszą być potwierdzone. To znaczy, że konieczne jest gromadzenie faktur i rachunków, potwierdzających dane koszty. Dokumentację możemy prowadzić na dwa sposoby, w tej standardowej papierowej wersji, lub elektronicznie. W tym drugim przypadku, zadbajmy o dobre zabezpieczenie dokumentu. Nasza księga przychodów i rozchodów, nie powinna dostać się w niepowołane ręce, a także usunąć się podczas awarii komputera. Najlepiej po wypełnieniu dokument zapisywać na zewnętrznym nośniku pamięci, jak karta pamięci.

Źródło: prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów poznań